WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
22/05/201817:09:51
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Wap/web > Help
Tìm kiếm | Lượt xem: 1089
↓↓ Một số câu hỏi ngớ ngẩn về PHP?
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1061 | 776/1889
Xu: 74896670
Phù.Du!
Cách đây 11 tháng #31
Gửi từ: VinhVIP

không cần input output gì hết. cứ get theo tên là đc. vd: http://abc.xyz/?id=2&content=Tuan_Gay như vậy chỉ cần: if(isset($_GET['id'])){ $id=$_GET['id']; } if(isset($_GET['content'])){ $content=$_GET['

thật vi diệu
* Poker (Hot Boy) [Off]
Exp: 287 | 102/185
Xu: 99771232
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 11 tháng #32
Gửi từ: clombies124

Có não chú sai ấy

* clombies124 (Memb) [Off]
Exp: 15 | 5/1
Xu: 515
Cách đây 11 tháng #33
Gửi từ: Poker

Đến h, t vẫn éo hiểu cmt mỗi “” nghĩa là gì
* Poker (Hot Boy) [Off]
Exp: 287 | 102/185
Xu: 99771232
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 11 tháng #34
Gửi từ: clombies124

Đến h, t vẫn éo hiểu cmt mỗi “” nghĩa là gì

có thế mà cũng ko hiểu. Tức là chú nói ngu làm anh cạn lời chứ sao
* clombies124 (Memb) [Off]
Exp: 15 | 5/1
Xu: 515
Cách đây 11 tháng #35
Gửi từ: Poker

có thế mà cũng ko hiểu. Tức là chú nói ngu làm anh cạn lời chứ sao

Chính vì ngu nên éo nói lại đc đây mà
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1061 | 776/1889
Xu: 74896670
Phù.Du!
Cách đây 10 tháng #36
Đã rất cố gắng dù đã hỏi a gồ nhưng vẫn k bt nó là cái j
mong ae giải thích tuần tự


$xuly = str_replace('http://', '', $path);
$do = strstr($xuly, '/');
$domain = str_replace($do, '', $path);
$domainten = str_replace($do, '', $xuly);
$domain1 = ''.$domain.'/';
$link0 = @file_get_contents($path);
$link1 = str_replace($domain,'',$link0);
$link2 = str_replace('<img src="','<img src="'.$domain1.'',$link1);
$link3 = str_replace('<img src="'.$domain1.'/http','<img src="http',$link2);
$link31 = str_replace('href="','href="'.$domain1.'',$link3);
$link32 = str_replace('href="'.$domain1.'/http','href="http',$link31);
$link = str_replace(''.$domain.'//',''.$domain.'/',$link32);
* NhokTapYeu (Memb) [Off]
Exp: 295 | 615/901
Xu: 100112129
Ngây thơ nhất wap o(•_-)o
Cách đây 10 tháng #37
Gửi từ: PMTpro

Đã rất cố gắng dù đã hỏi a gồ nhưng vẫn k bt nó là cái j mong ae giải thích tuần tự $xuly = str_replace('http://', '', $path); $do = strstr($xuly, '/'); $domain = str_replace($do, 

Code zip ảnh như PMT hỏi ngoài chatbox ý
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1061 | 776/1889
Xu: 74896670
Phù.Du!
Cách đây 10 tháng #38
Gửi từ: NhokTapYeu

Code zip ảnh như PMT hỏi ngoài chatbõ ý

í là từng dòng lệnh nó có nghĩa j
* NhokTapYeu (Memb) [Off]
Exp: 295 | 615/901
Xu: 100112129
Ngây thơ nhất wap o(•_-)o
Cách đây 10 tháng #39
Gửi từ: PMTpro

í là từng dòng lệnh nó có nghĩa j

Giải thích từng cái thì hơi lười, đại loại là lấy link img trong thẻ <img src

À mà code không đầy đủ nên cũng không giải thích nổi
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1061 | 776/1889
Xu: 74896670
Phù.Du!
Cách đây 10 tháng #40
Gửi từ: NhokTapYeu

Giải thích từng cái thì hơi lười, đại loại là lấy link img trong thẻ <img src À mà code không đầy đủ nên cũng không giải thích nổi

xong ddoajn nafy laf towsi preg match
<<1234
Bài viết cùng chuyên mục
Vấn đề trang web [9]
Vấn đề về ip [15]
Ai có thể soi giúp [14]
Cần gíup về js [6]
Google Cloud Speech Api [7]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [2 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!