WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
20/03/201803:21:50
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Symbian (s60) > Help
Tìm kiếm | Lượt xem: 677
↓↓ Toàn thể bà con vào giúp
* Poker (Memb) [Off]
Exp: 283 | 102/184
Xu: 71187
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 8 tháng #31
Gửi từ: hoichemgio9x

explode() trong php là hàm tách chuỗi mà còn chuyển String thành Array thì có nhìu loại, Array Byte thì dùng getBytes() chẳng hạn


$str = 'đây là chuỗi';
$arr = explore(' ',$str);
$arr[0]//đây
$arr[1]//là
$arr[2]//chuỗi
Ko phải chuyển string thành array thì là gì
* hoichemgio9x (Memb) [Off]
Exp: 193 | 125/42
Xu: 38701
Cách đây 8 tháng #32
Gửi từ: Poker

$str = 'đây là chuỗi'; $arr = explore(' ',$str); $arr[0]//đây $arr[1]//là $arr[2]//chuỗi Ko phải chuyển string thành array thì là gì

thưa bác vế sau là j2me ạ
* PMTpro (VIP) [Off]
Exp: 1047 | 771/1862
Xu: 261912
Phù.Du!
Cách đây 8 tháng #33
Gửi từ: hoichemgio9x

thưa bác vế sau là j2me ạ

thâm sâu
* hoichemgio9x (Memb) [Off]
Exp: 193 | 125/42
Xu: 38701
Cách đây 8 tháng #34
Gửi từ: PMTpro

thâm sâu

vkl
* Người Sắt (Admin) [Off]
Exp: 150 | 211/23
Xu: 137940
JAV đi-vá-lốp-mòn
Cách đây 8 tháng #35
Gửi từ: Poker

$str = 'đây là chuỗi'; $arr = explore(' ',$str); $arr[0]//đây $arr[1]//là $arr[2]//chuỗi Ko phải chuyển string thành array thì là gìString[] explore(String goc, String tim, boolean vutdi)
{
int tleng=tim.length();
Vector v=new Vector();
int danhdau;
while((danhdau = goc.indexOf(tim)) > -1){
String nextstr = goc.substring(0, vutdi ? danhdau : danhdau tleng);
v.addElement(nextstr);
goc = goc.substring(danhdau tleng);
}
if(goc != "") v.addElement(goc);
String[] out = new String[v.size()];
v.copyInto(out);
return out;
}

String s= "abc<br />def<br />ghi<br />jkl";
gọi explore(s, "<br />", true) sẽ trả về array {"abc", "def", "ghi", "jkl"}

gọi explore(s, "<br />", true) sẽ trả về array {"abc", "def", "ghi", "jkl"}
gọi explore(s, "<br />", false) sẽ trả về array {"abc<br />", "def<br />", "ghi<br />", "jkl"}
[1] hoichemgio9x,
Edited: Người Sắt. 00:19 20/07 [1]
* hoichemgio9x (Memb) [Off]
Exp: 193 | 125/42
Xu: 38701
Cách đây 8 tháng #36
Gửi từ: Người Sắt

String] explore(String goc, String tim, boolean vutdi) { int tleng=tim.length(); Vector v=new Vector(); int danhdau; while((danhdau = goc.indexOf(tim)) > -1){ String nextstr = goc.substring(0, vutdi ? danhdau danhdau tleng); v.addEleme

post=uc java hay bị mất dấu + nhỉ?
* Poker (Memb) [Off]
Exp: 283 | 102/184
Xu: 71187
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 8 tháng #37
Gửi từ: Người Sắt

String] explore(String goc, String tim, boolean vutdi) { int tleng=tim.length(); Vector v=new Vector(); int danhdau; while((danhdau = goc.indexOf(tim)) > -1){ String nextstr = goc.substring(0, vutdi ? danhdau danhdau tleng); v.addEleme

false ko có tác dụng lắm
* pli (Memb) [Off]
Exp: 30 | 6/4
Xu: 1300
~♥~♥~
Cách đây 8 tháng #38
Gửi từ: Poker

sự là đang ngồi vọc con c5 của mình thế là hết pin. Sáng mai đi học về cắm sạc bật nguồn thì bỗng nó hiện logo rồi tăt.hơi hoảng 1 chút nhưng em vẫn nhẹ nhàng lên nguồn lại và thế là nó hiện ra dòng chữ chết người "lỗi khởi động máy . Liên hệ nơ

ngâm cíu thử đi nhé

http://www.pdaviet.net/threads/cfw-c5-00-rm-645-fw-071-005-core-104mb.157073/

http://clubgsm.vn/threads/file-flash-full-nokia-cho-anh-em.4682/
Edited: pli. 11:22 20/07 [2]
<<1234
Bài viết cùng chuyên mục
Toàn thể bà con vào giúp [38]
hỏi s60 [11]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [3 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!