WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
23/04/201810:43:03
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Java > Hướng dẫn lập trình
Tìm kiếm | Lượt xem: 138
↓↓ Một số phương thức của lớp RecordStore, và help :v
* SystemError (VIP) [Off]
Exp: 190 | 127/65
Xu: 62754690
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 9 tháng #1
Dưới đây là vài phương thức mình vẫn chưa hiểu lắm cho dù đã translate. . .
Thế lên ai biết ít thì thông ít, ai biết nhiều thì thông nhiều hãy cùng nhau giúp mình thông bài này nhé
1.addRecordListener(RecordListener listener)
2.deleteRecord(int recordId)
2.enumerateRecords(RecordFilter filter, RecordComparator comparator, boolean keepUpdated)
3.getLastModified()
4.getName()
5.getNextRecordID()
6.getNumRecords()
7.getRecord(int recordId)
8.getRecord(int recordId, byte[] buffer, int offset)
9.getRecordSize(int recordId)
10.getSize()
11.getSizeAvailable()
12.getVersion()
13.listRecordStores()
14.openRecordStore(String recordStoreName, boolean createIfNecessary)
15.removeRecordListener(RecordListener listener)
16.setRecord(int recordId, byte[] newData, int offset, int numBytes)
* NhokTapYeu (Memb) [Off]
Exp: 295 | 615/901
Xu: 100112129
Ngây thơ nhất wap o(•_-)o
Cách đây 9 tháng #2
addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes)
Thêm một bản ghi mới vào kho lưu trữ.

addRecordListener(RecordListener listener)
Thêm RecordListener được chỉ định.

closeRecordStore()
Phương pháp này được gọi là khi MIDlet yêu cầu đóng cửa sổ hồ sơ.

deleteRecord(int recordId)
Hồ sơ được xóa khỏi kho lưu trữ.

deleteRecordStore(String recordStoreName)
Xoá kho lưu trữ có tên.

enumerateRecords(RecordFilter filter, RecordComparator comparator, boolean keepUpdated)
Trả về một đếm để đi qua một tập các bản ghi trong kho lưu trữ trong một trật tự tùy chọn.

getLastModified()
Trả về thời gian cuối cùng lưu trữ bản ghi, theo định dạng được sử dụng bởi System.currentTimeMillis ().

getName()
Trả về tên của RecordStore này.

getNextRecordID()
Trả lại recordId của bản ghi tiếp theo sẽ được thêm vào kho lưu trữ.

getNumRecords()
Trả lại số lượng hồ sơ hiện có trong kho lưu trữ.

getRecord(int recordId)
Trả lại bản sao của dữ liệu được lưu trữ trong bản ghi nhất định.

getRecord(int recordId, byte[] buffer, int offset)
Trả lại dữ liệu được lưu trữ trong bản ghi đã cho.

getRecordSize(int recordId)
Trả về kích thước (byte) của dữ liệu MIDlet sẵn có trong bản ghi nhất định.

getSize()
Trả về lượng không gian, tính bằng byte, lưu trữ bản ghi chiếm.

getSizeAvailable()
Trả lại số lượng phòng bổ sung (theo byte) sẵn có cho cửa hàng bản ghi này để phát triển.

getVersion()
Mỗi lần một cửa hàng băng đĩa được sửa đổi (bằng cách addRecord, setRecordhoặc deleteRecordphương pháp) của phiên bản được tăng lên.

listRecordStores()
Trả lại một mảng các tên của các cửa hàng kỷ lục thuộc sở hữu của bộ MIDlet.

openRecordStore(String recordStoreName, boolean createIfNecessary)
Mở (và có thể tạo) một cửa hàng lưu trữ liên quan đến bộ MIDlet đã cho.

openRecordStore(String recordStoreName, boolean createIfNecessary, int authmode, boolean writable)
Mở (và có thể tạo) một cửa hàng lưu trữ có thể được chia sẻ với các bộ MIDlet khác.

openRecordStore(String recordStoreName, String vendorName, String suiteName)
Mở một kho lưu trữ có liên quan đến bộ MIDlet được đặt tên.

removeRecordListener(RecordListener listener)
Gỡ bỏ RecordListener được chỉ định.

setMode(int authmode, boolean writable)
Thay đổi chế độ truy cập cho RecordStore này.

setRecord(int recordId, byte[] newData, int offset, int numBytes)
Thiết lập các dữ liệu trong một bản ghi đã cho vào.
[2] Huyền Vũ, SystemError,
* SystemError (VIP) [Off]
Exp: 190 | 127/65
Xu: 62754690
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 9 tháng #3
Gửi từ: NhokTapYeu

addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes) Thêm một bản ghi mới vào kho lưu trữ. addRecordListener(RecordListener listener) Thêm RecordListener được chỉ định. closeRecordStore() Phương pháp này được gọi là khi MIDlet yêu cầu đóng c

xong bài rồi, cảm ơn admin
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn viết app xem thời khoá biểu online không cần host! [18]
Một số phương thức của lớp RecordStore, và help :v [3]
Bàn luận về Thread [19]
Xin up lại bài Liên kết class [37]
[HD j2me] Tạo thuật toán giải mã và mã hóa ảnh socogame đuôi .rsp [17]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [3 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!