WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
23/04/201810:42:46
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Java > J2me help
Tìm kiếm | Lượt xem: 432
↓↓ Lấy dữ liệu khi đã append lên form? Mấy ai biết được :3
* SystemError (VIP) [Off]
Exp: 190 | 127/65
Xu: 62754690
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 8 tháng #1
Sau đây, bác @Người Sắt sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách để lấy dữ liệu khi đã append lên form bằng 1 vài mẹo với StringItem lớp con cháu của item, mời các bạn đón chờ
* minhho98 (Memb) [Off]
Exp: 92 | 50/44
Xu: 139302
Cách đây 8 tháng #2
Thôi khỏi đi em
* ServantOfEvil (Spam) [Off]
Exp: 322 | 381/208
Xu: 96668451
Tôi bị điên.
Cách đây 8 tháng #3
Thế public Item get(int ItemNum) trong Form với public String getText() trong StringItem để làm gì
[1] NhokTapYeu,
* NhokTapYeu (Memb) [Off]
Exp: 295 | 615/901
Xu: 100112129
Ngây thơ nhất wap o(•_-)o
Cách đây 8 tháng #4
Tiêu đề rất là kích thích cơ mà form có sẵn method get item rồi nha thớt
[1] ServantOfEvil,
* Người Sắt (Admin) [Off]
Exp: 151 | 212/23
Xu: 138065
JAV đi-vá-lốp-mòn
Cách đây 8 tháng #5
Oracle docs có bảo là append 1 string hay một image giống như append 1 Item không có tiêu đề và layout các kiểu là mặc định.
append
public int append(String str)
Adds an item consisting of one String to the Form. The effect of this method is identical to
append(new StringItem(null, str))
Parameters:
str- the Stringto be added
Returns:
the assigned index of the Item
Throws:
NullPointerException- if str is null
append
public int append(Image img)
Adds an item consisting of one Image to the Form. The effect of this method is identical to
append(new ImageItem(null, img, ImageItem.LAYOUT_DEFAULT, null))
Parameters:
img- the image to be added
Returns:
the assigned index of the Item
Throws:
NullPointerException- if img is null

Vậy mọi thứ nó đã append đều là một đối tượng Item. Bạn muốn lấy nguyên text cần check kiểu Item do phương thức get của Form trả về coi nó cụ thể là loại gì? Nếu là StringItem mới có thể gọi phương thức getText, chúng ta dùng từ khóa instanceof :

import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.midlet.*;

public class Midlet extends MIDlet
implements CommandListener
{
  Form f;
  public void startApp(){
     Display.getDisplay(this).setCurrent(f=new Form("Helloworld!"));
     f.append("test now\n"+new java.util.Random().nextInt());
     f.addCommand(new Command("ok", 4, 0));
     f.setCommandListener(this);
   }
  public void commandAction(Command c, Displayable d)
  {
    Item it;
    String txt = "";
    for(int i=0;i<f.size();i++){
      if((it=f.get(i)) instanceof StringItem)
      txt += "\n----------\n"+((StringItem) it) .getText();
    }
    Display.getDisplay(this).setCurrent(
    new TextBox("kết quả", txt, 5000,0)
    );
   }

  public void pauseApp(){}
  public void destroyApp(boolean b) {}
}

tsb trình duyệt tàu khựa ăn mất daáu cộng
[2] SystemError, NhokTapYeu,
Edited: Người Sắt. 19:38 18/08 [2]
* SystemError (VIP) [Off]
Exp: 190 | 127/65
Xu: 62754690
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 8 tháng #6
Chán nhỉ, mình là rốt nhất ở đây. Muốn được giúp đỡ m.n 1chút gì đó mà. . .
* NhokTapYeu (Memb) [Off]
Exp: 295 | 615/901
Xu: 100112129
Ngây thơ nhất wap o(•_-)o
Cách đây 8 tháng #7
Gửi từ: SystemERROR

Chán nhỉ, mình là rốt nhất ở đây. Muốn được giúp đỡ m.n 1chút gì đó mà. . .

Thì mọi người giúp đỡ rồi mà
* SystemError (VIP) [Off]
Exp: 190 | 127/65
Xu: 62754690
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 8 tháng #8
Gửi từ: Người Sắt

Oracle docs có bảo là append 1 string hay một image giống như append 1 Item không có tiêu đề và layout các kiểu là mặc định. append public int append(String str) Adds an item consisting of one String to the Form. The effect of this method is ident

em chưa hiểu lắm cái new java.util.random() lắm, cái đấy làm j vậy?
* Người Sắt (Admin) [Off]
Exp: 151 | 212/23
Xu: 138065
JAV đi-vá-lốp-mòn
Cách đây 8 tháng #9
Gửi từ: SystemERROR

em chưa hiểu lắm cái new java.util.random() lắm, cái đấy làm j vậy?


Chả để làm gì. Mỗi lần mở app lên thấy nó hiện số khác nhau rồi get quẳng vào textbox cho chú thất tác dụng cái get thôi mà
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1060 | 772/1881
Xu: 74896285
Phù.Du!
Cách đây 8 tháng #10
12>>
Bài viết cùng chuyên mục
Câu hỏi về tool embed jav [3]
Xin app AutoClick hỗ trợ mọi loại game [14]
Xin cách mod giữ kết nối game jav [8]
Xin hd mod key jav [2]
Nhờ fix dùm lỗi null.. [29]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [3 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!