WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
24/04/201807:41:42
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Wap/web > Help
Tìm kiếm | Lượt xem: 198
↓↓ Cần gíup về js
* Poker (Memb) [Off]
Exp: 285 | 102/184
Xu: 100071207
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 3 tháng #1
M.n cho mình hỏi.vd mình có 1 button khi click vào nó thì sẽ dom css display để làm mất 1 thẻ div và click lần nữa thì nó hiện lại. Định làm cái menu ấy mà. Nhưng chưa hiểu vấn đề này lắm
* Mcvp9x (Memb) [Off]
Exp: 3 | 3/2
Xu: 75
Cách đây 3 tháng #2
<html>
  <head>
    <title>Web Mcvp9x</title>
    <style type='text/css'>
div{width:200px;height:200px;background:#abcbac;}
    </style>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$('input[type="button"]').click(function(){
			var status=$('#id').css("display");
			if(status=="block"){$(this).attr("value","HiệnDiv");$("#id").css("display","none");}
			else{$(this).attr("value","ẨnDiv");$("#id").css("display","block");}
		});
	});
</script>
  </head>
  
  <body>
<div id="id"></div>
<input type="button" value="ẨnDiv"/>
  </body>
</html>

Tham khảo nhé bạn
[1] Poker,
* Poker (Memb) [Off]
Exp: 285 | 102/184
Xu: 100071207
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 3 tháng #3
Gửi từ: Mcvp9x

<html> <head> <title>Web Mcvp9x</title> <style type='text/css'> div{width200px;height200px;background#abcbac;} </style> <script type="text/javascript" src=&q


Có js không b. Chứ jquery mình chưa tìm hiểu nên khó hiểu lắm
* 000 (Memb) [Off]
Exp: 6 | 8/4
Xu: 100541268
Cách đây 3 tháng #4
jq thì nó có sẵn function toggle rồi,
còn JAVscript thì tham khảo 😂
function toggle(id) {
  var e = document.getElementById(id);
  if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='')
  {
    e.style.display = 'none';
  }
  else 
  {
    e.style.display = 'block';
  }
}
* 000 (Memb) [Off]
Exp: 6 | 8/4
Xu: 100541268
Cách đây 3 tháng #5
Code nhái jq cho ae tham khảo
http://onjjs.wap.sh/min.onj.js
* Poker (Memb) [Off]
Exp: 285 | 102/184
Xu: 100071207
Đời là bề khổ mà nổ là vỡ mồm
Cách đây 3 tháng #6
Gửi từ: 000

jq thì nó có sẵn function toggle rồi, còn JAVscript thì tham khảo 😂 function toggle(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = &


Thhank man
Bài viết cùng chuyên mục
Vấn đề trang web [9]
Vấn đề về ip [15]
Ai có thể soi giúp [14]
Cần gíup về js [6]
Google Cloud Speech Api [7]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [3 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!