WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
24/04/201807:48:16
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Java > J2me help
Tìm kiếm | Lượt xem: 197
↓↓ sửa class = bytecode
* LANGTUMUATHUFA (Memb) [Off]
Exp: 15 | 1/10
Xu: 89539
buồn ............
Cách đây 2 tháng #1
Một đoạn class như sau:
ldc2_w 69
invokestatic java/lang/Thread/sleep(J)V
goto Label10
astore_1
Label10:
bipush 96
newarray int
dup
iconst_0
sipush 149
iastore
dup
iconst_1
sipush 173
iastore
dup
iconst_2
sipush 174
iastore
dup
iconst_3
sipush 303
iastore
dup
iconst_4
sipush 179
iastore
dup
iconst_5
bipush 101
iastore
dup
bipush 6
sipush 167
iastore
dup
bipush 7
sipush 7912
iastore
dup
bipush 8
sipush 179
iastore
dup
bipush 9
bipush 101
iastore
dup
bipush 10
sipush 168
iastore
dup
bipush 11
sipush 173
iastore
dup
bipush 12
sipush 306
iastore
dup
bipush 13
sipush 179
iastore
dup
bipush 14
sipush 173
iastore
dup
bipush 15
bipush 101
iastore
dup
bipush 16
sipush 185
iastore
dup
bipush 17
sipush 173
iastore
dup
bipush 18
sipush 7982
iastore
dup
bipush 19
sipush 168
iastore
dup
bipush 20
bipush 101
iastore
dup
bipush 21
sipush 168
iastore
dup
bipush 22
sipush 7980
iastore
dup
bipush 23
sipush 166
iastore
dup
bipush 24
bipush 101
iastore
dup
bipush 25
sipush 153
iastore
dup
bipush 26
sipush 170
iastore
dup
bipush 27
sipush 166
iastore
dup
bipush 28
sipush 146
iastore
dup
bipush 29
sipush 180
iastore
dup
bipush 30
sipush 167
iastore
dup
bipush 31
sipush 174
iastore
dup
bipush 32
bipush 101
iastore
dup
bipush 33
sipush 181
iastore
dup
bipush 34
sipush 173
iastore
dup
bipush 35
sipush 294
iastore
dup
bipush 36
sipush 185
iastore
dup
bipush 37
bipush 101
iastore
dup
bipush 38
sipush 173
iastore
dup
bipush 39
sipush 293
iastore
dup
bipush 40
sipush 179
iastore
dup
bipush 41
sipush 173
iastore
dup
bipush 42
bipush 101
iastore
dup
bipush 43
bipush 127
iastore
dup
bipush 44
sipush 137
iastore
dup
bipush 45
bipush 113
iastore
dup
bipush 46
bipush 101
iastore
dup
bipush 47
sipush 185
iastore
dup
bipush 48
sipush 174
iastore
dup
bipush 49
sipush 179
iastore
dup
bipush 50
bipush 101
iastore
dup
bipush 51
sipush 179
iastore
dup
bipush 52
sipush 172
iastore
dup
bipush 53
sipush 501
iastore
dup
bipush 54
sipush 7970
iastore
dup
bipush 55
sipush 174
iastore
dup
bipush 56
bipush 101
iastore
dup
bipush 57
sipush 187
iastore
dup
bipush 58
sipush 296
iastore
dup
bipush 59
sipush 174
iastore
dup
bipush 60
bipush 101
iastore
dup
bipush 61
sipush 177
iastore
dup
bipush 62
sipush 7960
iastore
dup
bipush 63
sipush 179
iastore
dup
bipush 64
bipush 113
iastore
dup
bipush 65
bipush 101
iastore
dup
bipush 66
sipush 179
iastore
dup
bipush 67
sipush 172
iastore
dup
bipush 68
sipush 180
iastore
dup
bipush 69
sipush 179
iastore
dup
bipush 70
bipush 101
iastore
dup
bipush 71
sipush 185
iastore
dup
bipush 72
sipush 173
iastore
dup
bipush 73
sipush 305
iastore
dup
bipush 74
bipush 101
iastore
dup
bipush 75
sipush 189
iastore
dup
bipush 76
sipush 293
iastore
dup
bipush 77
sipush 174
iastore
dup
bipush 78
bipush 101
iastore
dup
bipush 79
sipush 342
iastore
dup
bipush 80
sipush 174
iastore
dup
bipush 81
bipush 101
iastore
dup
bipush 82
sipush 342
iastore
dup
bipush 83
sipush 7984
iastore
dup
bipush 84
sipush 179
iastore
dup
bipush 85
sipush 172
iastore
dup
bipush 86
bipush 101
iastore
dup
bipush 87
sipush 322
iastore
dup
bipush 88
bipush 101
iastore
dup
bipush 89
sipush 176
iastore
dup
bipush 90
sipush 174
iastore
dup
bipush 91
sipush 7940
iastore
dup
bipush 92
sipush 179
iastore
dup
bipush 93
bipush 101
iastore
dup
bipush 94
bipush 127
iastore
dup
bipush 95
sipush 137
iastore
invokestatic li/Vector_Array_ofString([I)Ljava/lang/String;
invokestatic main/a/a(Ljava/lang/String;)V
invokestatic li/b()Ljava/lang/String;
ldc "|"
invokestatic lg/pla(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)[Ljava/lang/String;
astore_1
aload_1
iconst_1
aaload
iconst_2
newarray int
dup
iconst_0
sipush 180
iastore
dup
iconst_1
sipush 179
iastore
invokestatic li/Vector_Array_ofString([I)Ljava/lang/String;
invokevirtual java/lang/String/indexOf(Ljava/lang/String;)I
iconst_1
if_icmpeq Label703
iconst_1
putstatic li/h Z
Label703:
iconst_1
putstatic lk/c Z
aload_1
iconst_0
aaload
invokestatic java/lang/Integer/parseInt(Ljava/lang/String;)I
putstatic li/g I
iconst_0
putstatic gt/h Z
return

nhưng khi lúc em sửa bipush xoá bớt đoạn nội dung mã hoá không cần thiết lại bị lỗi verify nó báo array index out of range:8 vậy mn cho em hỏi chỗ nào sai sót khiến đoạn code verify lỗi vậy ạ ?.
Edited: LANGTUMUATHUFA. 21:18 08/02 [1]
* LANGTUMUATHUFA (Memb) [Off]
Exp: 15 | 1/10
Xu: 89539
buồn ............
Cách đây 2 tháng #2
mong các pro chỉ giáo ạ . Em phải làm sao .em đã sửa class trước mấy biến này + xoá bớt mục kí tự mã hoá thừa không sao , ai ngờ đến class này bị
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 190 | 127/66
Xu: 61404705
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 2 tháng #3
Array index out of range:8 - có thể là không tìm đc mảng thứ 8 khi bạn xoá đi, có thể đây là mảng data của game, bạn xoá đi error là đúng hoy
[1] LANGTUMUATHUFA,
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 190 | 127/66
Xu: 61404705
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 2 tháng #4
có thể kia là 1 mảng số,kiểu như là:
int[] SystemErrorDz={11,07,20,00,....};
[1] LANGTUMUATHUFA,
Edited: SystemError. 21:47 08/02 [2]
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 190 | 127/66
Xu: 61404705
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 2 tháng #5
tốt nhất là không ảnh hưởng thì đừng động vào b à
[1] LANGTUMUATHUFA,
* minhho98 (Memb) [Off]
Exp: 92 | 50/44
Xu: 139302
Cách đây 2 tháng #6
Gửi từ: SystemError

Array index out of range:8 - có thể là không tìm đc mảng thứ 8 khi bạn xoá đi, có thể đây là mảng data của game, bạn xoá đi error là đúng hoy


chính xác thì nó báo lỗi là: phần tử thứ 8 nằm ngoài phạm vi của mảng
[1] LANGTUMUATHUFA,
* LANGTUMUATHUFA (Memb) [Off]
Exp: 15 | 1/10
Xu: 89539
buồn ............
Cách đây 2 tháng #7
Em cảm ơn các đạik
* Longcongduoi (VIP) [Off]
Exp: 193 | 118/169
Xu: 93527656
I know I'm not alone
Cách đây 2 tháng #8
LẠi li.class
* LANGTUMUATHUFA (Memb) [Off]
Exp: 15 | 1/10
Xu: 89539
buồn ............
Cách đây 2 tháng #9
Gửi từ: Longcongduoi

LẠi li.class


không phải nha bạn . đây là lg.class
[1] Longcongduoi,
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 190 | 127/66
Xu: 61404705
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 2 tháng #10
l{x}.class
Bài viết cùng chuyên mục
Câu hỏi về tool embed jav [3]
Xin app AutoClick hỗ trợ mọi loại game [14]
Xin cách mod giữ kết nối game jav [8]
Xin hd mod key jav [2]
Nhờ fix dùm lỗi null.. [29]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [2 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!