WTai.Tk
HOMEUPLOADFORUM
23/05/201810:18:40
Chào: khách!
Đăng nhập
Đăng ký
HOME > Java > Hướng dẫn lập trình
Tìm kiếm | Lượt xem: 546
↓↓ Hướng dẫn viết app xem thời khoá biểu online không cần host!
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 195 | 129/66
Xu: 58054845
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 3 tháng #11
mấy bạn mới học mà sửa linh tinh là sml luôn
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1062 | 776/1889
Xu: 74896680
Phù.Du!
Cách đây 3 tháng #12
Gửi từ: Huyền Vũ

Đù mé còn sợ ăn cắp bản quyền sao mà destroyApp(true)

là sao?
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 195 | 129/66
Xu: 58054845
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 3 tháng #13
Gửi từ: PMTpro

là sao?

không sao cả dùng bình thường
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1062 | 776/1889
Xu: 74896680
Phù.Du!
Cách đây 3 tháng #14
Gửi từ: SystemError

không sao cả dùng bình thường

ý đó cơ? Bản quyền?

Mà thấy destroyApp(false) cũng dùng dc là sao nhể?
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 195 | 129/66
Xu: 58054845
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 3 tháng #15
Gửi từ: PMTpro

ý đó cơ? Bản quyền? Mà thấy destroyApp(false) cũng dùng dc là sao nhể?

destroyApp(false); thì không dis app thế thôi ^^
* Huyền Vũ (VIP) [Off]
Exp: 59 | 35/63
Xu: 99051570
Sing me to sleep ...
Cách đây 3 tháng #16
Gửi từ: PMTpro

là sao?

thử sửa metainf đi cu
[1] PMTpro,
* PMTpro (Hot Boy) [Off]
Exp: 1062 | 776/1889
Xu: 74896680
Phù.Du!
Cách đây 3 tháng #17
Gửi từ: SystemẺrỏ

détroyApp(false); thì không dí app thế thôi ^^

vẫn thoát được app
* SystemError (Hot Girl) [Off]
Exp: 195 | 129/66
Xu: 58054845
Http://MyCoder.Cf
Cách đây 2 tháng #18
Gửi từ: PMTpro

vẫn thoát được app

thế t mới dùng muốn thoát không sợ true false => notifyDestroyed();
[1] PMTpro,
<<12
Bài viết cùng chuyên mục
Hướng dẫn viết app xem thời khoá biểu online không cần host! [18]
Một số phương thức của lớp RecordStore, và help :v [3]
Bàn luận về Thread [19]
Xin up lại bài Liên kết class [37]
[HD j2me] Tạo thuật toán giải mã và mã hóa ảnh socogame đuôi .rsp [17]
Chia sẻ bài viết
BBCode:

Link:

Link nhanh:
Trực tuyến [0 user] [1 khách]
Không có thành viên nào trực tuyến!