17/4/2021 15:53:00
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Symbian > Thủ thuật
Thay đổi Icon ứng dụng Java [1] (PMTpro / PMTpro)
Một số đường dẫn tập tin đặc biệt trong Symbian [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng Dẫn Việt Hoá Ứng Dụng S60 [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn Giải nén - Đóng gói SIS/SISX [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn thêm hàng, thêm cột Menu cho S60 [1] (PMTpro / PMTpro)
Hackphone S60 [2] (PMTpro / PMTpro)
Hack quyền truy cập ứng dụng Java [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn thay đổi font chữ Nokia s60 [3] (PMTpro / PMTpro)
Chuyên mục con
Trực tuyến: 1 / 8