17/4/2021 15:44:06
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Linux > Hướng dẫn - Thủ thuật
[Ubuntu] Chỉnh sửa giá trị SWAP [1] (PMTpro / PMTpro)
[Linux] Cách lấy millisecond [1] (PMTpro / PMTpro)
[Ubuntu] Tắt Snaps [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn xóa SWAP file Ubuntu [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn kiểm tra phiên bản XFCE [1] (PMTpro / PMTpro)
Dọn sạch package Arch Linux / Manjaro [1] (PMTpro / PMTpro)
[Ubuntu] Chỉnh sửa grub [1] (PMTpro / PMTpro)
[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP [1] (PMTpro / PMTpro)
Sử dụng nhiều phiên bản PHP trên Ubuntu 16 [1] (PMTpro / PMTpro)
Hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu [1] (PMTpro / PMTpro)
Chuyên mục con
Trực tuyến: 1 / 11