17/4/2021 14:28:21
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Linux > Hỏi - Đáp
[Linux] Lệnh "sudo reboot" và "reboot" [1] (PMTpro / PMTpro)
Chuyên mục con
Trực tuyến: 1 / 7