17/4/2021 14:48:00
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Phòng chat (3966)
Gửi từ: gingdev

https://www.expertwm.com/tierlist
cố gắng pick mấy con trong bậc S trở lên mà đánh, bậc A đồi hỏi kĩ năng và chăm farm đợi late

ok
Gửi từ: PMTpro

4 gạch 3 vấn đề

cái thứ 4 không phải vấn đề
https://www.expertwm.com/tierlist
cố gắng pick mấy con trong bậc S trở lên mà đánh, bậc A đồi hỏi kĩ năng và chăm farm đợi late
t
Edited: PMTpro. 21:51 16/2/2020
3 vấn đề chính
-mỗi cái trụ đầu game có giáp tồn tại trong vòng 3p , nên đứng cố đẩy, khi trụ đầu bị phá thì trụ kế tiếp cũng có giáp 3p
-map bé tí nên đẩy lẻ không phải ý kiến hay , đặc biệt là dùng mấy con không có skill lướt để chạy
-chú pick nhiều tướng outmeta, chơi khó, lại hay đi lẻ. Pick ad không đi theo thằng mua trang bị đảo đường( đi theo thì được toàn bộ vàng và exp thằng đó farm dc).
- Còn về thông thạo tướng thì không quan trọng, cứ đi team 2-3 chả thằng nào dám nhảy vô
Menu
Thống kê
Trực tuyến: 1 / 5